ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΑΘΗΝΑ | ΞΥΛΑ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙ ΑΘΗΝΑ | ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΤΙΜΕΣ | ΞΥΛΑ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙ ΤΙΜΕΣ | ΑΝΤΙΟΧΟΣ | www.kausoxyla-antioxos.gr

Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα του τζακιού μου; Πως μπορώ να την αυξήσω;

Παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση στο τζάκι

Ο τύπος του τζακιού: Tα ενεργειακά τζάκια έχουν πάντα υψηλότερες αποδόσεις που μπορούν να αγγίξουν και το 85% κατά περίπτωση, σε σχέση με τα συμβατικά τζάκια ανοιχτού τύπου των οποίων η απόδοση δύσκολα ξεπερνάει το 30%.

Η φύση – ποιότητα της κατασκευής του τζακιού: Η κατασκευή και τοποθέτηση του τζακιού θα πρέπει να γίνει κατόπιν προσεχτικής εργονομικής- και όχι μόνο- μελέτης, ειδικά στοχευμένης για τον εκάστοτε χώρο στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί το τζάκι. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί γνώση,επαγγελματισμό και σωστό σχεδιασμό.

Το είδος και η ποιότητα του υλικού καύσης: Υπάρχουν πολλών τύπων καυσόξυλα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα οποία αναλύονται εκτενώς σε άλλο άρθρο μας. Ωστόσο κοινός παρονομαστής όλων θα πρέπει να είναι ο μικρός βαθμός περιεχόμενης υγρασίας.. Όσο πιο ξερά..τόσο πιο καλά..

Ο τρόπος τοποθέτησης των καυσόξυλων εντός της εστίας: Θα πρέπει προσδίδει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στεγανότητα—ούτως ώστε να επιτυγχάνεται σωστή απομόνωση του αέρα.

Η σωστή συντήρηση και καθαρισμός του τζακιού: Τυχόν υπολείμματα αιθάλης,καθώς και πλήθος άλλων παραγόντων που αφορούν την κακή συντήρηση του τζακιού, επιφέρουν δραματικές μειώσεις στην απόδοση του.

Περιοχές Εξυπηρέτησης

Περιοχές Εξυπηρέτησης

Log in